Pre Order เมล็ดพันธุ์บร็อคโคลี Murasaki Senora

ประมาณ 20 เมล็ด 320 Baht

เมล็ดพันธุ์
บร็อคโคลี Murasaki Senora

"ก่อนนี้มีบร็อคโคลี Stick Senor สีเขียว ผู้ผลิตได้ออกพันธุ์สีม่วง Murasaki Senora ก้านกรอบอร่อย คล้ายกับหน่อไม้ฝรั่ง ตรงดอกตูมสีม่วงมีแอนโธไซยานิน แต่เมื่อปรุงด้วยความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 90 วันหลังเพาะเมล็ด อุณหภูมิการงอก 20~25℃"