Pre Order เมล็ดพันธุ์เมลอน Mariage Grand

ภาพจากใบโฆษณาผู้ผลิตใช้คำว่า Grand ภาพหน้าซองใช้ Gran จึงไม่ใช่ของลอกเลียนแบบ

5 Seeds 350 Baht
100 Seeds 2,250 Baht

เมล็ดพันธุ์เมลอน MARIAGE GRAND 

"เมล่อนตาข่ายลายสวย ทรงกลมออกสูง เนื้อในสีส้มเข้ม ให้ผลขนาดใหญ่ขึ้นกว่า รุ่น Mariage  Mariage Grand ให้ผลที่ 1.5-2 kg. ความหวานเฉลี่ย 16 Brix ระยะเวลาที่ญี่ปุ่น 52 วันโดยประมาณ

ที่ญี่ปุ่นจะมีเมล่อนที่เหมาะกับการปลูกแบบจัดเถาแนวนอน หรือ เหมาะปลูกแบบแขวนแนวตั้งโดยเฉพาะ ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต รุ่น Mariage และ Mariage Grand ปลูกได้ดีทั้งแบบแนวนอน และ แนวตั้ง จัดเถาแนวนอน ยังให้ลายตาข่ายที่สวยงาม ปลูกแขวนแนวตั้งดูเหมือนเมล่อนเกรดสูง ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผู้ผลิตแนะนำไว้ต้นละ 2 ผลยังให้คุณภาพที่ดี หลังผสม รักษาอุณหภูมิช่วงกลางคืนไว้ที่ 20 องศา ตลอด 1 สัปดาห์

Mariage และ  Mariage Grand ไม่มีความต้านทานโรคราแป้ง แต่ต้านทานโรคเถาปริแตก race 0,2 Mariage Grand แม้ในที่อุณหภูมิต่ำยังพัฒนาได้ดีมากกว่า Mariage ในพื้นที่หรือฤดูกาลที่อากาศอุ่น ไปจนถึง หน้าร้อน อุณหภมิสูง ยังจัดการได้ดีทั้ง 2 รุ่น"


  • อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการงอก 28~30℃ เมื่อมีใบ 4-5 ใบ ย้ายปลูกถาวร เป็นพืชที่อ่อนแอเมื่อเจอฝน ต้องสร้างที่กำบัง
  • อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 22 ~ 30 ℃

ต้องปลูกในที่กำบังเท่านั้น!

เป็นเรื่องจริงที่ว่าไม่ควรปลูกโดยให้โดยฝน เพราะฝนจะทำให้ผลปริมีรอย ให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไป ทำให้ต้นเน่า เพียงแค่ทำที่กำบัง ก็สามารถปลูกได้แม้ในสวนหลังบ้าน


เดือนปลูกที่ญี่ปุ่น ในโรงเรือนระบบต่างๆ
○เพาะเมล็ด  ●ย้ายปลูก  ▅ เก็บเกี่ยว