Pre Order เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาว Pure White


2,000 Seeds 3,200 Baht 
 200 Seeds 400 Baht
30ml (65 Seedsโดยประมาณ) 290 Baht 

 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาว 
 PURE WHITE

"หวานมาก เนื้อนุ่ม ผลสีขาวตั้งแต่ต้นถึงปลายฝักอร่อยแม้ทานดิบ  ให้ผลราว 360-380 กรัม  ยาวประมาณ 19 cm. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 5.2-5.4 cm. เม็ดเรียง 18 แถวต่อฝัก

ที่ญี่ปุ่นให้ผลเก็บได้ประมาณ 87 วัน แต่ที่ไทยจะเก็บได้เร็วกว่านั้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่า

Pure white เป็นของบริษัท Snow ได้ให้คำแนะนำว่า รสชาติที่ปลูกตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่น อาจมีความแตกต่างกัน แต่พื้นที่ที่รสชาติดีที่สุด คือ ฮอกไกโด จึงมีชื่อเสียงและราคาดีที่สุด"

ดูรายละเอียด Pure White รุ่น SP คลื้ก Pre Order เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาว Pure White SP • ระดับน้ำตาล ทางบริษัทไม่แจ้งข้อมูลไว้ในแคตาลอค
 • แต่จาก ผู้ปลูก ผู้ขายข้าวโพด Pure White ที่ญี่ปุ่น แจ้งว่าอยู่ที่ 18-23 องศาบริกซ์
 • ข้าวโพดหวาน Pure White เรื่องการทานดิบ แม้บริษัทจะโฆษณาว่าสามารถทานดิบได้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคนอาจทำให้ท้องเสียได้
 • จำนวนปลูก 3,500-3,800 ต้น ต่อพื้นที่ 1000㎡  
การปลูกแบบอุโมงค์ โรงเรือน
 • ก่อนปลูก 1 สัปดาห์ จัดทำชีทคลุมดิน ดูแลอุณหภูมิดิน น้ำในดิน ระหว่างนั้น
 • การเพาะควรทำในช่วงเช้า
 • 1 หลุมหยอด 3 เมล็ด ป้องกันการงอกที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ดูความเหมาะสมระยะห่างระหว่างต้น
ต้นกล้า
 • ใช้ถาดหลุมขาด 72-128 หลุม ที่เพาะแบบกระดาษสูง 10 cm หรือกระถางพลาสติกขนาด 7.5-9 cm.
 • ช่วงต้นกล้าประมาณ 15 วัน อุณหภูมิที่เหมาะสมช่วงกลางคืน 8-10 องศา
 • ย้ายปลูกช่วงใบแท้ 2.5 ใบ
การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
 • หากมีข้าวโพดพันธุ์สีอื่น หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกร่วมด้วย ควรแยกให้ห่างอย่างน้อย 300 เมตร เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ ผลผลิตสีผิดเพี้ยน แม้แต่ข้าวโพดพันธุ์สีขาว ก็มีทั้งพันธุ์ที่เป็นสีออกครีม ถ้าอยู่ใกล้กัน สีก็จะมาผสมกัน 
การใส่ปุ๋ย
ตามที่ บริษัทผู้ผลิต Pure White แจ้งไว้จะเป็นสูตรตามตารางนี้ การปลูกที่ต่างกันปริมาณการให้ปุ๋ยก็ต่างกันไปด้วย

การจัดการช่วงเจริญเติบโต
ปลูกแบบโรงเรือน House
 • รักษาอุณหภูมิในโรงเรือนอย่าให้ต่ำกว่า 8 องศาในช่วงกลางคืน  ช่วงกลางวัน 25-30 องศา 
 • ช่วงต้นกล้า ประมาณ 6 ใบ ช่วงช่อดอกตัวผู้เจริญเติบโต หากบริเวณที่ปลูกแห้งแล้งเกิน จะทำให้การผสมพันธุ์ได้ผลที่ไม่ดี จัดการให้น้ำอย่างเหมาะสม
 • ช่วงผสมพันธุ์จำเป็นต้องใช้ลม ระยะดอกบานใช้พัดลมดูดอากาศช่วยการผสมพันธุ์ ดำเนินการช่วง 9-10 โมงเช้าให้ผลดี 

ปลูกแบบอุโมงค์
 • ระวังอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่าให้เกิน 35 องศา 
 • สภาพความแห้งแล้ง หรือ ความเปียกแฉะ หรือ ความร้อนสูง มีผลต่อความสมบูรณ์ของดอกตัวเมีย ส่งผลให้ผลผลิต ไม่สมบูรณ์สวยงาม เมล็ดไม่เต็ม เม็ดแถวเรียงไม่สวย เป็นต้น
 • ดูแลการระบายอากาศ
เก็บเกี่ยวและเก็บรักษา
 • ใกล้ๆถึงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ให้ทดลองเก็บผลผลิตเพื่อพิจารณาสภาพ และรสชาติ
 • ผลกระทบจากช่วงที่ออกดอก หากแห้งแล้ง ความร้อนสูง หากเป็นการปลูกแบบเปิด ฝนตกต่อเนื่อง การผสมพันธุ์จะไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตก็จะไม่สมบูรณ์ สวยงาม
 • ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอาจต่างกัน ตามแต่พื้นที่เพาะปลูก สภาพอากาศ อาจใช้เวลา 1-4 วัน แต่หากในที่อุณหภูมิสูง และต้องขนส่งต่อในระยะทางไกล ก็ควรเก็บเกี่ยวครั้งละมากๆ
 • ข้าวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ระดับน้ำตาลจะเริ่มลดลง เพื่อลดความเสื่อมคุณภาพ ควรเก็บรักษาไว้ที่ 5 องศา

ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท Snow 
ตอบคำถามที่ลูกค้าไทยฝากถาม
 • Pure White 1 ต้น มี 2-3 ช่อดอกตัวเมีย 
ช่อดอกตัวเมีย ลำดับที่ 2 และ 3 ไม่ต้องกำจัดออกก็ได้
หากกำจัดลำดับที่ 2 และ 3 ออก จะทำให้ช่อดอกลำดับที่ 1 เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย 
(หนาขึ้น?โปรดเช็คกับผู้รู้ด้านข้าวโพด)

ตอนที่กำจัด,เด็ดออก มีแนวโน้มที่ต้นจะล้มได้
ดังนั้นไม่ต้องกำจัดออกก็ได้ ทั้งยังช่วยประหยัดแรงงานอีกด้วย

 • ช่วงเก็บเกี่ยว Pure White ภายใน 3-5 วันเท่านั้น 
หากไม่รีบเก็บเกี่ยวในทันที จะแก่เร็ว ไม่สามารถจำหน่ายได้ ที่ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้เช่นกัน
ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดออกไหม 21 วัน

 • เพื่อให้ผลใหญ่ขึ้น อย่าปลูกหนาแน่น 
ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างต้น และแถว ตามรูปภาพแนบ
ปุ๋ยและน้ำอย่างเพียงพอ
ปุ๋ยช่วงที่ 1 : เมื่อใบแท้ 6 ใบ
ปุ๋ยช่วงที่ 2 : ออกช่อดอกตัวผู้
น้ำ : อย่าให้ดินแห้งตั้งแต่ออกช่อดอกตัวผู้จนถึงเก็บเกี่ยว
ระวังอย่าปลูกข้าวโพดเหลือง หรือข้าวโพดสองสีบริเวณใกล้เคียงกับข้าวโพดขาว 
เพราะผลที่ได้จะเป็นตามภาพ
ภาพบางส่วนจากลูกค้าที่ปลูกในไทย

คุณน้อย จ.เพชรบูรณ์

คุณกะต๋อง จ.ลำพูน

Suan Benjaphan จ.สกลนคร


คุณไอดิน โคราช

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
ไร่ชมเดือน จ.นครสวรรค์

คุณMonnipit จ.ประจวบคีรีขันธ์


*ภาพการปลูก Pure White ที่ไทยดูได้จาก อัลบั้มรวมภาพจากลูกค้า ใน Facebook