Pre Order เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสี cocktail 84EX

55 Seeds 290 Baht
200 Seeds 400 Baht
2,000 Seeds 3,000 Baht

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสองสี cocktail 84EX

"ระยะเวลา 84 วัน น้ำหนักประมาณ 400 กรัม ผู้ผลิตกล่าวว่าพันธุ์นี้เนื้อนุ่มกว่า พันธุ์สองสีทั่วไป เพิ่มระดับความหวานมากยิ่งขึ้น"

*ผู้ผลิตไม่แจ้งระดับน้ำตาล

ภาพจาก
http://blog.goo.ne.jp/kimagurekoumori/c/8368063b46986d4cf0477ddf561f7b43/1