Pre Order เมล็ดพันธุ์โกโบ Umai Gobou

8ml 290 Baht
ผู้ผลิตไม่แจ้งจำนวนเมล็ด ประมาณโดยเทียบกับ ยี่ห้ออื่นๆในราคาใกล้เคียงกัน
100 เมล็ดขึ้นแต่ไม่เกิน 300 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์โกโบ Umai Gobou (อุไมโกโบ)

"หลังเพาะเมล็ด 90-100 วัน ต้นยาว 35-40 cm ให้รากอวบ เนื้อนิ่มอร่อย พื้นที่ไม่ลึกมากสามารถปลูกได้ ทำเมนูได้หลากหลาย นำไปชุปแป้งทอดแบบเทมปุระ  นำไปผัด หรือต้มทำเป็นชา"
  • อุณหภูมิการงอก : 25℃