Pre Order เมล็ดพันธุ์เมลอน Lenon Heart

5 Seeds 350 Baht
100 Seeds 2,600 Baht

เมล็ดพันธุ์เมลอน Lenon Heart

"เมล่อนเนื้อส้มจากผู้ผลิต Takii หากปลูกในที่อุณหภูมิต่ำผลจะขยายได้ใหญ่ขึ้นอีก เนื้อในหนาจนถึงขอบเปลือก ตรงส่วนที่เป็นเมล็ดมีขนาดเล็ก ทนโรค (MNSV) โรคเหี่ยว races0,2  ทนราแป้ง (PM) จึงทำให้ปลูกจัดการได้ง่ายขึ้น ระยะเวลา 55-57 วัน"