PRE ORDER มะเขือยาว มะเขือม่วง

 
NANTO

 
 
 
 TAKII
 
        
    


    

 
    


ASAHI


YAMATO NOEN


TOKITA


ตารางสรุปรายการมะเขือ
Click ที่ชื่อพันธุ์เข้าไปดูรายละเอียด ราคา
  • จากเดือนที่ทดสอบการงอก ควรปลูกภายใน 1 ปี  เช่น ทดสอบเดือน 11 ปลูกก่อนสิ้นเดือน 11 ปีถัดไป
  • เมื่อถึงเดือนครบกำหนดของแต่ละปี รอของ Lot ใหม่เข้า ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือ ส่วนใหญ่ เริ่มจำหน่ายอีกครั้ง มกราปีถัดไป

ผู้ผลิตNo.ชื่อพันธุ์Colorยาวจำนวนเมล็ดtestเดือนสถานะ
NANTO1Engimon
20 cm.20-11ok
ผู้ผลิตNo.ชื่อพันธุ์Colorยาวจำนวนเมล็ดtestเดือนสถานะ
TAKII1Senryou no2
-50-10,9ok
2Moginasu
-20-11,12,10ok
3Ryouma
12-1460-10ok
4Oserikawanasu
-18-1,2,10ok
5Wasedaimaru
-90-10,12,3ok
6Shouya onaga
35-40 cm60-10,11ok
7Ryokumi
30 cm18-10ok
8Shitamachi Bijin
27 cm20-10ok
ผู้ผลิตNo.ชื่อพันธุ์Colorยาวจำนวนเมล็ดtestเดือนสถานะ
MARUTANE1Aji Shirakawa

50
10
ผู้ผลิตNo.ชื่อพันธุ์Colorยาวจำนวนเมล็ดtestเดือนสถานะ
ASAHI1Rakuro

251008,12ok
ผู้ผลิตNo.ชื่อพันธุ์Colorยาวจำนวนเมล็ดtestเดือนสถานะ
YAMATO NOEN1Shizuru
8-10 cm5050011ok
ผู้ผลิตNo.ชื่อพันธุ์Colorยาวจำนวนเมล็ดtestเดือนสถานะ
TOKITA1Agete Toruko
13 cm2010012,8,2,10ok

TOTAL13