Pre Order เมล็ดพันธุ์เมลอน Sunday Red

100 Seeds 2,000 Baht

เมล็ดพันธุ์เมลอน Sunday Red

"เมล่อนเนื้อส้ม ที่เหมาะกับการปลูกแนวนอนเป็นหลัก แต่ถ้าปลูกแนวตั้งก็สามารถ ลายตาข่าย  เส้นเล็ก ขึ้นหนาแน่น เนื้อในสีส้ม เนื้อหนารสชาติดี ได้เกินกว่า 15 Brix ให้ผลขนาด 1.3-1.6 kg ระยะเวลาจนถึงสุกดีประมาณ 40-50 วัน ระยะการเก็บรักษาได้ดี ต้นเถาขนาดกะทัดรัด ทนโรคเถาแตกเน่า (race0,2) ทนราแป้ง ใบไม้มีขนาดเล็ก

เมล็ดพันธุ์จากผู้ผลิต บริษัท Yokohamaueki หากค้นหาผลผลิต ตามชื่อพันธุ์นี้ที่ญี่ปุ่นอาจจะหาได้ยาก เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ของบริษัท นิยมถูกนำไปสร้างแบรนด์ในชื่ออื่นๆ"


●เพาะเมล็ด   ▲ปลูกถาวร   ★ออกดอกผสมพันธุ์     ▆เก็บเกี่ยว