Pre Order เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอก Enshu aka hana yasai

 

สีจากภาพโฆษณาในเวบผู้ผลิต กับสีหน้าซองแตกต่างกันเล็กน้อย

1,500 Seeds 2,050 Baht

เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดอก 
Enshu aka hana yasai (เอ็นชู อะกะ ฮานะ ยะไซ)

"ให้ดอกสีม่วงอมชมพู ขนาดใหญ่ หนา แต่เมื่อนำไปต้มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมฟ้า แต่ถ้าปรุงด้วยไวน์ขาว หรือน้ำส้มสายชู จะให้สีม่วงชมพูที่เข้มขึ้น เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 100 วัน หลังย้ายปลูกถาวร
 
ผลิตโดยบริษัท Masuda แต่ซองบรรจุ อาจเปลี่ยนไปตามบริษัทผู้ร่วมจัดจำหน่าย"
 
 เพาะเมล็ด   --------ต้นกล้า   Xปลูกถาวร   ________ เจริญเติบโต    เก็บเกี่ยว