ตัวอย่างสัญลักษณ์ การเพาะปลูก

อายุเมล็ดมีแจ้ง 2 แบบ

สัญลักษณ์ของเมล็ดพืชยี่ห้อต่างๆ


เพาะเมล็ด   ▲ปลูกถาวร   ออกดอกผสมพันธุ์     ▆เก็บเกี่ยว


●เพาะเมล็ด ▲ปลูกถาวร 交ผสมพันธุ์   เก็บเกี่ยว
สัญลักษณ์ทางภูมิอากาศของญี่ปุ่น


区分

年平均気温

気候区分A

気候区分B

-3~0℃の地域

極寒地

極寒地

0~3℃の地域

3~6℃の地域

寒地

寒地・寒冷地
(冷涼地)

6~9℃の地域

9~12℃の地域

寒冷地

12~15℃の地域

温暖地

温暖(中間)地

15~18℃の地域

暖地

暖地

18~21℃の地域

亜熱帯

亜熱帯

21~24℃の地域
Annual mean temperature
[拡大図]  (県庁所在地を表示)[Home]


大地の歓びをつたえ、ホームガーデンとともに