Pre Order เมล็ดพันธุ์ Organic Mini Tomato Cherry / Round Red


เมล็ดพันธุ์ Organic Mini Tomato Cherry / Round Red

"มะเขือเทศพันธุ์เล็กสีแดง ขนาด 2-3 cm.หวานแรง 
ให้น้ำฉ่ำมาก โตไว ให้ผลผลิตเยอะ"

350 Baht
▲0.12g (ประมาร 80 Seeds)
▲อัตราการงอก 80% 
▲หว่านเมล็ดจนระยะเติบโต 50-60 วัน
จากนั้นอีก 60-70 วัน เก็บเกี่ยวได้

▲เมล็ดพันธุ์นี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปอย่างเข้มงวด ทั้งดินในกระบวนการผลิต ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อม