Pre Order เมล็ดพันธุ์ Tomato Medium / Matina


เมล็ดพันธุ์ Tomato Medium / Matina

"ผลสีแดงสด หนัก 70-90 g.ผลเท่าลูกกอล์ฟ โตไว ปลูกในสวน หรือ โรงเรือนก็ให้ผลดี รสหวาน ทานดิบก็อร่อย ช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ป้องกันมะเร้ง ท้องผูก ฟื้นฟูความเหนื่อยล้า"

350 Baht
▲0.12g (ประมาณ 35 Seeds)
▲อัตราการงอก 80% 
▲หว่านเมล็ดจนระยะเติบโต 50-60 วัน
จากนั้นอีก 55-80 วัน เก็บเกี่ยวได้

▲เมล็ดพันธุ์นี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรปอย่างเข้มงวด ทั้งดินในกระบวนการผลิต ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อม