Pre Order เมล็ดพันธุ์เมลอน Earl's Seinu Natsu1


100 Seeds  2,300 Baht

เมล็ดพันธุ์เมลอน EARL'S SEINU NATSU1

"เมลอน 1 ในสายพันธุ์ Earl's ที่มีมากกว่า 10 รุ่น 
Natsu1 สำหรับการปลูกในสภาพอากาศร้อน เนื้อในสีเขียวเหลือง หวาน 

ทนโรคเถาปริแตก การเกิดผลของดอกตัวเมียมีเสถียรภาพมาก การขึ้นลายหลังจากออกดอก 15 วัน ลูกกลม แข็งแรง ลายขึ้นหนาแน่น 
ระยะเวลาเก็บผล 55-57 วันหลังการผสมพันธุ์"


ความต่างของ Natsu1 และ  Natsu 2 เมื่อเทียบจากตารางการเพาะปลูกทั้งสองรุ่น 

●ช่องบนสุด เขตหนาวเย็น (อุณหภูมิยึดตามประเทศญี่ปุ่น)
Natsu 1 จะมีช่วงการเพาะปลูก ที่เดือน 3,5,6,7 
Natsu 2 จะมีช่วงการเพาะปลูก ที่เดือน 3,6 เท่านั้น

Natsu1 เป็นพันธุ์หน้าร้อนที่ปลูกในเขตหนาวเย็นได้นานกว่า

●ช่องกลาง เขตกลางๆ
●ช่องล่างสุด เขตอบอุ่น,ร้อน


*Natsu แปลว่า ฤดูร้อน
*ผู้ผลิตไม่แจ้งระดับน้ำตาล ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประเมินจากตารางด้านล่าง

●เพาะเมล็ด ▲ปลูกถาวร 交ผสมพันธุ์   เก็บเกี่ยว