Pre Order เมล็ดพันธุ์เมลอน Mirano Aki

100 Seeds 2,300 Baht

เมล็ดพันธุ์เมลอน 
MIRANO AKI

"เมลอนสำหรับฤดูใบไม้ร่วง ผลทรงกลมได้น้ำหนักอยู่ ลายขึ้นสีออกขาว  เนื้อในสีเหลืองขาว ระดับน้ำตาลสูง 

ทนโรคเถาปริแตก โรคจุด ราแป้ง ลายขึ้นหลังออกดอก 15 วัน อัตราลายไม่สมบูรณ์มีน้อย พันธุ์มิราโน ถือเป็นสินค้าเกรดสูง"

*Aki แปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง
*ผู้ผลิตไม่แจ้งระดับน้ำตาล ระยะเวลาเพาะปลูกดูจากตารางด้านล่าง

●เพาะเมล็ด ▲ปลูกถาวร 交ผสมพันธุ์   เก็บเกี่ยว